Đà Nẵng

22-4
0°C - 11°C
bầu trời quang đãng
23-4
0°C - 13°C
bầu trời quang đãng
24-4
2°C - 14°C
mưa nhẹ
25-4
0°C - 11°C
mưa nhẹ
26-4
3°C - 12°C
mưa vừa
27-4
0°C - 5°C
mưa nhẹ
28-4
0°C - 6°C
mưa nhẹ
29-4
0°C - 9°C
mưa nhẹ
30-4
4°C - 9°C
mưa vừa
1-5
0°C - 5°C
tuyết rơi nhẹ
2-5
0°C - 5°C
tuyết rơi nhẹ
3-5
0°C - 10°C
bầu trời quang đãng
4-5
0°C - 15°C
bầu trời quang đãng
5-5
5°C - 18°C
mưa vừa
6-5
0°C - 5°C
tuyết rơi nhẹ
7-5
0°C - 0°C
tuyết rơi nhẹ